Background Image

VídeoPresentació Ateneu

L’Ateneu Universitari Sant Pacià ha estat erigit canònicament el dia 1 d’octubre de 2015 a la ciutat de Barcelona, per mitjà del Cardenal Giuseppe Versaldi, Prefecte de la Congregació per l’Educació Catòlica, vingut expressament des de Roma per tal de signar-ne públicament la constitució. La Santa Seu ha accedit d’aquesta manera a la petició efectuada pel Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona, Gran Canceller de les tres facultats eclesiàstiques que ja existien en aquesta ciutat: la Facultat de Teologia de Catalunya (1968), la Facultat de Filosofia de Catalunya (1990) i la Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes (2014). Culmina així un procés de gairebé mig segle que ha dut a la creació d’una potent institució universitària dedicada exclusivament als estudis eclesiàstics i directament vinculada amb l’Església de Barcelona i, a través d’ella, amb la resta de diòcesis que tenen la seva seu a Catalunya.

L’Ateneu agermana, doncs, tres facultats orientades, respectivament, a l’estudi de la teologia, la filosofia i la humanística cristianes, i queda configurat com una institució universitària que promou la docència i la recerca sobre les àrees centrals del pensament cristià. D’altra banda, l’Ateneu Universitari Sant Pacià aixopluga, mitjançant la Facultat de Teologia, nou institucions més, que queden conectades estretament amb ell: l’Institut de Teologia Fonamental, l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca i els Instituts Superiors de Ciències Religioses de Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic. L’Ateneu permet, doncs, articular una xarxa de dotze institucions eclesiàstiques, radicades a Catalunya i a les Illes Balears, que tenen naturalesa universitària: tres facultats, vuit instituts i un centre teològic. Totes elles han estat erigides per la Santa Seu, en depenen i es regeixen per la Constitució Apostòlica Sapientia Christiana (1980) i altres instruccions pontifícies.

Ha estat voluntat de l’impulsor i Gran Canceller de l’Ateneu, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, que aquest portés el nom d’Ateneu Universitari Sant Pacià. El gran bisbe de Barcelona, pastor d’aquesta Església en la segona meitat del segle IV i un dels Pares de l’Església llatina, autor de diversos tractats teològics, constitueix un referent rellevant en la història eclesiàstica de Catalunya. Una frase que es troba en una de les seves cartes ha estat escollida com a lema de l’Ateneu: «quaecumque lingua a Deo inspirata». No hi ha llengua que Déu no inspiri, ni hi ha llenguatge que no expressi i condueixi a Aquell que és font de bellesa i de bé i que sosté el món i cada persona humana. Els llenguatges teològics, filosòfics i estètics són camins per arribar a Aquell que ha donat a la humanitat la capacitat de parlar i de comprendre, i de trobar-se amb la Paraula encarnada, el Crist Senyor.

Autoritats de l'Ateneu

Autoritats acadèmiques
GRAN CANCELLER:

Excm. i Rvdm. Mons. Juan José Omella, arquebisbe de Barcelona

VICE-GRAN CANCELLER:

Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona

RECTOR:

Dr. Armand Puig i Tàrrech

VICERECTOR ACADÈMIC:

Rnd. Dr. Santiago Bueno Salinas, professor de Dret Canònic a la Facultat de Teologia de Catalunya

VICERECTOR ADMINISTRATIU:

Rnd. Dr. Ramon Corts Blay, professor d’Història de l’Església a la Facultat «Antoni Gaudí»

SECRETARI GENERAL:

Dr. Miquel Ramon Fuentes, professor de Filosofia de la Natura a la Facultat de Filosofia de Catalunya

Òrgans de govern
Consell del Gran Canceller

Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona

Excm. i Rvdm. Dr. Francesc Pardo, bisbe de Girona

Excm. i Rvdm. Dr. Salvador Giménez, bisbe de Lleida

Excm. i Rvdm. Dr. Agustí Cortès, bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Excm. i Rvdm. Dr. Xavier Novell, bisbe de Solsona

Excm. i Rvdm. Dr. Josep Àngel Sáiz, bisbe de Terrassa

Excm. i Rvdm. Dr. Enric Benavent, bisbe de Tortosa

Excm. i Rvdm. Dr. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell

Excm. i Rvdm. Dr. Romà Casanova, bisbe de Vic

Excm. i M. Sr. Dr. Josep M. Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull

Rvdm. P. Josep M. Soler, abat de Montserrat

Rvd. P. Llorenç Puig, S.I., delegat de la Companyia de Jesús a Catalunya

Rvd. P. Màxim Muñoz, C.M.F., president de la Unió de Religiosos de Catalunya

Rvda. M. M. Rosa Masferrer, M.S.J., vicepresidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya

Facultats

Facultat de Teologia de Catalunya
Facultat de Filosofia de Catalunya

Centres vinculatsClient Logo
Client Logo
Client Logo
 
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo

On som