Skip to main content

Estudis de doctorat
a l’Ateneu Sant Pacià


El tercer cicle, que confereix el grau acadèmic de Doctor, té com a finalitat que el doctorand assoleixi i manifesti una maduresa intel·lectual, sobretot a través de l'elaboració de la tesi doctoral, que haurà d'aportar una contribució positiva al progrés científic de la pròpia especialitat.

Els nostres programes


Els graus acadèmics que es confereixen a les facultats eclesiàstiques de l'Ateneu Sant Pacià segueixen la nomenclatura de batxillerat, llicenciatura i doctorat. Són títols eclesiàstics amb un nivell acadèmic equivalent als estudis universitaris de grau, màster i doctorat, que compten amb reconeixement civil oficial en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Sol·licitar informació

 

Doctorat

Els estudis de tercer cicle, després de la llicenciatura especialitzada i durant un període de temps d'almenys dos anys, busquen perfeccionar la formació científica del doctorand. Conclou amb el grau acadèmic del doctorat i requereix d'un treball de recerca: la tesi doctoral. Aquest treball, d'un valor metodològic, haurà de contribuir efectivament al progrés científic en la pròpia especialitat i haurà de ser elaborat sota la guia d'un professor, discutit públicament, aprovat col·legialment i publicat almenys en la seva part principal.
Sol·licitar informació