Skip to main content

Beques
i ajudes


Informa’t sobre les beques i ajudes disponibles per a estudiar a l’Ateneu Sant Pacià i consulta tota la informació econòmica corresponent al curs acadèmic actual.

Les nostres beques i ajudes


A l’Ateneu Sant Pacià estem compromesos amb fomentar la formació en humanitats cristianes fent-la el més assequible possible. Com saben que cada alumne ha de tractar-se de manera individual, us animem a posar-vos en contacte amb nosaltres per poder assessorar-vos personalment.

Beques Generals de l’Ateneu Sant Pacià

Els alumnes ja matriculats a l’Ateneu Sant Pacià poden optar a una beca d’estudis previ anàlisi per part dels respectius consells permanents de cada Facultat. Per optar a una beca, l’estudiant ha de postular-se completant el següent formulari (també disponible a Secretaria) i presentant els documents acreditatius pertinents.

A qui van dirigides?

Estudiants ja matriculats a l’AUSP que no disposin de recursos econòmics suficients per fer front a la matrícula dels seus estudis a l’AUSP.

Import

Entre el 10% i el 80% del cost de la matrícula. L’assignació es farà per renda familiar. La beca serà per al primer curs acadèmic i es revisarà cada any segons la renda familiar i els resultats acadèmics en el Programa (es requereix tenir aprovades totes les assignatures en les que s’ha matriculat en el curs anterior).

Valoració i concessió

El Consell Permanent de cada Facultat o Institut i la gerència de l’AUSP resoldran la concessió de la beca a partir de la informació aportada.

Casos i consideracions addicionals

Preveres::
Per demanar una beca cal que adjuntin un document oficial del bisbat en el que s’acrediti el seu sou.
No podran optar a beca els estudiants amb salari de prevere a dedicació completa ni tampoc aquells que comptin amb altres beques d’estudis. No obstant això, es podrà optar al pagament fraccionat de les quotes al llarg del curs. En els casos de preveres amb dedicació parcial s’estudiarà la possibilitat de rebre una beca depenent de la seva situació econòmica.

Ordes religiosos:
Els estudiants candidats a beca que formin part d’una ordre o congregació religiosa hauran d’acreditar la falta de recursos econòmics de la mateixa.

Seminaristes:
Els seminaristes de les diòcesis catalanes no podran optar a una beca ja que es suposa que els seminaris poden aportar les quantitats que necessiten per pagar l’import de la matrícula.

Premis Gaudí

L’Ateneu Sant Pacià, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i la Basílica de la Sagrada Família convoquen els Premis Gaudí a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç de l’alumnat en l’aprenentatge i en la recerca en relació al fet religiós i a aquells aspectes vinculats a la innovació científica, tecnològica i literària que aportin coneixement relacionat amb la figura d’Antoni Gaudí i el Temple de la Sagrada Família.

Sol·licitar informació

 

Altres beques i ajudes


Beques Generals del Ministeri d’Educació

Els alumnes de l’Ateneu Sant Pacià poden optar a les beques del Ministeri d’Educació i Formació Professional dins de la categoria:

BECA GENERAL / ESTUDIS NO UNIVERSITARIS / ESTUDIS RELIGIOSOS SUPERIORS

Ajuts a estudiants preveres d'altres diòcesis, a través de l'Arquebisbat de Barcelona

Els nostres estudiants preveres podran tenir allotjament en una parròquia, prestant un servei ministerial compatible amb la seva principal tasca, la dedicació a l'estudi. Per això és molt important que, abans de viatjar a Barcelona, es posin en contacte amb la Secretaria General de l'Arquebisbat de Barcelona, per rebre instruccions clares sobre la residència i els documents necessaris a Espanya.

Les peticions han d'arribar a la Secretaria General com a màxim el mes de febrer del curs anterior al de la incorporació als estudis.

Els sacerdots procedents d'altres diòcesis enviats pels seus bisbes mitjançant acord amb l'Arquebisbat de Barcelona poden optar a un règim d'acollida a l'Arquebisbat.

Primera modalitat, a través de l'Arquebisbat de Barcelona

Els nostres estudiants preveres podran tenir allotjament en una parròquia, prestant un servei ministerial compatible amb la seva principal tasca, la dedicació a l'estudi. Per això és molt important que, abans de viatjar a Barcelona, es posin en contacte amb la Secretaria Cancellera de l'Arquebisbat, per rebre instruccions clares sobre la residència i els documents necessaris a Espanya.
Les peticions han d'arribar a la Secretaria General com a màxim el mes de febrer del curs anterior al de la incorporació a l'Institut. Igualment, els candidats han de tenir un coneixement suficient del castellà per seguir els estudis.

Contacte:

  • Secretaria General de l’Arquebisbat de Barcelona
  • Tel: (00 34) 93 270 12 48
  • Correu electrònic: secgral@arqbcn.org
Segona modalitat, facilitats del Seminari Major Diocesà

Hi ha la possibilitat d'allotjar-se al Seminari en règim de residència sacerdotal, ubicat al mateix edifici on es donen les classes i hi ha la seu de la Biblioteca, en un ambient d'estudi i recolliment. L'estudiant prevere pot, així mateix, estar adscrit a una parròquia, segons el que s'indica en el primer apartat, per a una col·laboració ministerial estable. Per sol·licitar plaça i tenir una informació completa, cal adreçar-se a la Secretaria del Seminari.

Contacte:

  • Seminari Conciliar de Barcelona
  • Direcció: c/ de la Diputació 231, 08007 Barcelona - España
  • Tel: (00 34) 93.454.16.00
  • Fax: (00 34) 93.454.90.12
  • Correu electrònic: seminari@seminaribarcelona.net

seminari@seminaribarcelona.net

Sol·licitar informació