Skip to main content

Tots els nostres 
centres


L'Ateneu Sant Pacià és la institució de l'Església a Catalunya que promou la docència, la recerca i la reflexió sobre les àrees centrals del pensament cristià.

Facultats, instituts i escoles


L'Ateneu Sant Pacià integra tres facultats orientades, respectivament, a l'estudi de la teologia, la filosofia i la humanística cristianes, així com un institut amb rang de facultat orientat a l'estudi de la litúrgia, i una escola dedicada a l'estudi de les llengües antigues.

Departaments acadèmics

Explora el conjunt de departaments académics de les facultats de l'Ateneu Sant Pacià per comprendre millor la nostra proposta educativa. Aquests realitzen funcions de gestió i govern dins de les facultats, que se superposen a les seves tasques de recerca.

Sol·licitar informació

 

Centres i càtedres

Els centres i les càtedres són, juntament amb els departaments de les facultats, les puntes de llança de la recerca de l'Ateneu Sant Pacià, la dimensió interdisciplinària de la nostra proposta acadèmica, i part fonamental de la nostra organització.

Centres

 • CTFMC

  Centre de Teologia i Filosofia Medievals Catalanes
  • Facultat de Teologia de Catalunya i Facultat de Filosofia de Catalunya

 • CAGIC

  Centre Internacional d’Estudis Avançats Antoni Gaudí i els seus col·laboradors
  • Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí

Càtedres

 • CTP

  Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol

  • Facultat de Teologia de Catalunya

 • TELOS

  Càtedra Telos de diàleg entre teologia, filosofia i ciències

  • Facultat de Teologia de Catalunya i Facultat de Filosofia de Catalunya

 • CAPSE

  Càtedra de Pensament i Acció Social de l’Església

  • Facultat de Teologia de Catalunya

 • CLH

  Càtedra de Litúrgia Hispànica i del seu context històric-cultural

  • Institut de Litúrgia ad instar facultatis

 • CTL

  Cátedra de Teología de la Liturgia Bisbe Pere Tena
  • Institut de Litúrgia ad instar facultatis

Seminaris i grups 
de reflexió


Seminaris

Seminari de Teologia dels escriptors pre-nicens
Facultat de Teologia de Catalunya

Director: Dr. Josep Rius‑Camps
Membres:
- Licda. Raquel Aparicio Calvo
- Licda. M. del Carmen Martínez de Sas
- Lic. Josep Pérez Pas
- Lic. Pere Prat Serra
- Sra. Rosa Maria Prats Marcet
- Dr. Rodolf Puigdollers i Noblom
- Lic. Josep M. Solà Montserrat

Seminari de l'Orient Cristià
Facultat de Teologia de Catalunya

Director: Dr. Sebastià Janeras i Vilaró
Secretari: Dr. Xavier M. Vicens Pedret

Membres:- Dra. Helena Badell Giralt (UPF)
- Dra. Montserrat Camps Gaset (UB)
- Dra. Tamara Djermanovic (UPF)
- Dr. Joan Ferrer i Costa (UdG)
- Dr. Jaume Fontbona i Missé
- Dr. Sergi Grau Guijarro (UB)
- Dr. Ernest Marcos Hierro (UB)

Seminari de Teologia Espiritual
Facultat de Teologia de Catalunya

Coordinador: Dtnd. Domènec Valls i Ferrer, S.D.B.

Membres:


- Dtnda. Margarida Bofarull Buñuel, R.S.C.J.
- Licda. Núria Caum Aregay, O.D.N.
- Dr. Joan Ramon Marín Torné
- Lic. Jesús Renau Manén, S.I.
- Dr. Peio Sánchez Rodríguez
- Dr. Lluís Serra Llansana, F.M.S.
- Dra. M. Claustre Solé i Auguets, O.D.N.

Seminari de Teologia i Religions
Facultat de Teologia de Catalunya

Coordinador: Dr. Jaume Angelats i Morató (en funciones)

Seminari de Cristianisme en el món tardoantic de la Tarraconense
Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí

Coordinador: Dr. Robert Baró Cabrera (FHEAG); Dr. Jordi Font i Plana (ILF)
Membres:
- Dr. Josep Amengual i Batle (CETEM)
- Dra. Julia Beltrán de Heredia (FHEAG)
- Dr. Antoni Jesús Dols Salas (CETEM)
- Dra. Cristina Godoy Fernández (FHEAG)
- Dr. Miquel dels Sants Gros i Pujol (FTC)
- Llic. Josep Sastre Portella (Menorca)
- Dr. Marc Sureda Jubany (ISCRVic)
- Dr. Joan Torra i Bitlloch (FTC)
- Dr. Albert Viciano Vives (FHEAG)

Seminari d’Arxius Eclesiàstics
Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí

Director: Dr. Alexis Serrano Méndez (FHEAG)
Coordinador: Dr. Robert Baró Cabrera (FHEAG)

Grups de reflexió

Grup de reflexió: Teologia, literatura i arts
Facultat de Teologia de Catalunya

Coordinador: Dr. Santiago Bueno Salinas; Dr. Jaume Angelats Morató

Altres centres vinculats a les facultats


Altres nou institucions eclesiàstiques estan connectades amb l'Ateneu Sant Pacià a través de la seva vinculació amb la Facultat de Teologia de Catalunya.

 • CETEM

  Centre d’Estudis Teològics de Mallorca

  ANAR


 • ISCREB

  Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona

  ANAR


 • ISCRG

  Institut Superior de Ciències Religioses de Girona

  ANAR


 • IREL

  Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida

  ANAR


 • INSAF

  Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós» de Tarragona

  ANAR


 • ISCRVic

  Institut Superior de Ciències Religioses de Vic

  ANAR


 • ISUCIR

  Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca

  ANAR


Sol·licitar informació