Skip to main content

Instituto de Liturgia 
ad instar facultatis


Erigit canònicament el 2020 però amb arrels que es remunten al I Congrés Litúrgic de Montserrat de 1915, ofereix una educació litúrgica profundament arrelada en la rica tradició litúrgica de Catalunya.

Organització de l’Institut


Explora la nostra estructura institucional i descobreix qui són les nostres autoritats acadèmiques, òrgans de govern, claustre de professors i molt més.

Departaments acadèmics


Revisa els nostres departaments per comprendre millor la nostra proposta acadèmica. Aquests realitzen funcions de gestió i recerca.

Sol·licitar informació

 

Centres i càtedres


Els centres i les càtedres són les puntes de llança de la nostra recerca i part fonamental de l'organització de l'Ateneu Sant Pacià.

Sol·licitar informació