St. Toribi i Sta. Bernandina surt 07:09 i es pon 20:33 surt 07:55 i es pon 23:26

Escola de Llengües Antigues

En la darrera dècada, el nostre escenari educatiu ha canviat substancialment, perquè s’està consolidant l’AUSP, entitat eclesiàstica de perfil universitari, que abraça tota l’oferta educativa que s’estava duent a terme (FTC, FFC, FHEAG, ILF, ISBL, CAB, ISCR). L’AUSP ha consolidat el seu radi d’incidència tant a nivell nacional com internacional. Un altre factor de canvi és l’aplicació in toto del procés de Bolonya. S’ha creat un marc de referència europeu (EEES = Espai Europeu d’Educació Superior) que permet homologar les titulacions i facilita la formació permanent. Aquest nou escenari educatiu ens ha convidat a revisar, organitzar i coordinar, tan a nivell pedagògic com acadèmic, l’oferta de Llengües.  És per aquest motiu, i seguint aquestes directrius, que Escola de Llengües Antigues (SLA: Schola Linguarum Antiquarum, Σχολὴ παλαιῶν γλoσσῶν, בית ספר לשפות עתיקות) passa a ser l’oferta general de l’AUSP per a totes les Facultats, Instituts i altres Institucions que agermana:

«L’Escola de Llengües Antigues es constitueix com a Centre estable de l’Ateneu Universitari Sant Pacià en el marc de les seves Facultats de Teologia, de Filosofia, Antoni Gaudí i de l’Institut de Litúrgia ad instar Facultatis» (Reglament intern, art. 1).

La SLA ofereix un aprenentatge complert de llatí, grec, i hebreu bíblic. Cadascuna de les tres llengües consta de sis nivells de 30 hores. Els dos primers nivells (A1-A2) es dediquen fonamentalment a l’estudi de la morfologia. El nivells següents (B1-B2) s’endinsen en la sintaxi. Els últims nivells (C1-C2) proporcionen eines per a l’estudi i la traducció de textos en llengua original.

La SLA també ofereix cursos introductoris d’altres llengües que poden resultar d’interès pels estudiants, com copte, siríac, egipci, arameu i hebreu modern. L’oferta es vol anar ampliant en els propers cursos a l’estudi de llengües modernes. La qüestió és crear «escola» de gent entusiasmada per les llengües, siguin les que siguin. Finalment, a partir del curs 2021-2022 la SLA assumeix dins la seva organització la publicació de la col·lecció Literatura Intertestamentària, així com l’oferta del Curs d’Aprofundiment Bíblic (CAB).

 

CONSULTA ELS HORARIS DEL CURS 2023-2024

FULL D'INSCRIPCIÓ DE L'ESCOLA DE LLENGÜES ANTIGUES

TAXES VIGENTS DE MATRICULACIÓ

 

Preinscripció i matrícula

De juny a setembre de 2023. Accedeix al Sistema de Gestió Acadèmica i fes la preinscripció i matrícula de manera online. Si tens algun dubte, posat en contacte amb Secretaria:

  • De dilluns a dijous d’11.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h
  • Divendres d'10.00 a 14.00h
  • Excepte: juliol (de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h) i agost (tancat).

 

Import de la matrícula

  • 258 € cada llengua d’un sol nivell (3 ECTS)
  • 1240 € Llatí intensiu A1-C2 (10 ECTS)
  • 410 € Grec intensiu A1-A2 (6 ECTS)
  • 410 € Hebreu intensiu A1-A2 (6 ECTS)

 

Escola de Llengües Antigues

Ateneu Universitari Sant Pacià

Diputació, 231 – 08007 Barcelona

Tels. (34) 93 453 49 25 / 605 96 84 61

Correu-E: secretaria.teologia@edusantpacia.cat

www.edusantpacia.cat