Skip to main content

Estudis de llengües antigues a l'Ateneu Sant Pacià


Aprèn les llengües fonamentals per a la investigació acadèmica en teologia, exegesi bíblica, filosofia clàssica, arqueologia cristiana, història de l'Església i litúrgia cristiana.

Els nostres programes


L'Escola de Llengües Antigues de l'Ateneu Sant Pacià (SLA: Schola Linguarum Antiquarum) ofereix un aprenentatge complet de llatí cristià, grec i hebreu bíblic. Cadascuna de les tres llengües consta de sis nivells de 30 hores. Els dos primers nivells (A1-A2) es dediquen fonamentalment a l'estudi de la morfologia. Els nivells següents (B1-B2) aprofundeixen en la sintaxi. Els últims nivells (C1-C2) proporcionen eines per a l'estudi i la traducció de textos en llengua original.

Sol·licitar informació

 

Llatí cristià

L'estudi del llatí és fonamental en la investigació d'autors i textos cristians, ja siguin teològics, filosòfics o humanístics, tant antics com medievals o moderns. Profunditza en l'estudi de la morfologia i la sintaxi del llatí, coneix el significat etimològic de les paraules i introdueix-te en la lectura d'autors clàssics i cristians en la seva llengua original.

Grec bíblic

La llengua grega històricament va ser el primer vehicle de la tradició filosòfica d'Occident i també la primera llengua del cristianisme en la seva expansió, la llengua pública de l'Església catòlica dels primers segles i vincle d'unitat amb les esglésies d'Orient. Aprofundir en el coneixement del grec et permetrà acudir de manera més àgil a fonts tant de disciplines filosòfiques com teològiques: filosofia antiga i literatura cristiana, bíblica, litúrgica, patrística i himnària.

Hebreu bíblic

L'estudi de l'hebreu bíblic és la porta d'entrada als textos de l'Antic Testament i, a través d'ells, a la cultura, la història i la fe del poble on va néixer. Introdueix-te en els rudiments de l'hebreu bíblic i aprofundeix en el text de l'Antic Testament a través dels seus relats i de la seva forma peculiar de narrar les seves històries. Profunditza en el coneixement de la prosa bíblica i aproxima't a la poesia bíblica en les seves diverses manifestacions: la profecia, la lírica i la literatura sapiencial.

Altres llengües

L'Escola de Llengües Antigues (SLA) també ofereix altres cursos introductoris d'altres llengües que poden resultar d'interès per als estudiants de l'Ateneu Sant Pacià com són els cursos d'arameu, siríac, copte, hebreu modern, egipci clàssic i etíop clàssic (Ge'ez). També s'ofereixen cursos introductoris de català per a alumnes que no coneixen la llengua.

Sol·licitar informació