Skip to main content

Estudis de màster i postgrau a l’Ateneu Sant Pacià


Aprofundeix en l'estudi de les disciplines que més t'apassionen i especialitza't amb un dels nostres màsters o diplomes d'especialització.

Els nostres programes


Els graus acadèmics que es confereixen a les facultats eclesiàstiques de l'Ateneu Sant Pacià segueixen la nomenclatura de batxillerat, llicenciatura i doctorat. Són títols eclesiàstics amb un nivell acadèmic equivalent als estudis universitaris de grau, màster i doctorat, que compten amb reconeixement civil oficial en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Sol·licitar informació

 

Màster / Llicenciatura

Les nostres facultats utilitzen la nomenclatura eclesiàstica de Llicenciatura per als estudis de segon cicle, que tenen com a finalitat l'adquisició, per part de l'estudiant, d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a la iniciació en les tasques investigadores. Són títols equivalents a màster universitari, amb plans d'estudis de 120 ECTS i donen accés als estudis de doctorat.


Màster propi

En conveni amb altres universitats o institucions, també impartim títols de màster propis, orientats a l'especialització professional, que no donen accés al doctorat. En la docència d'aquests, hi participen professors, professionals i institucions fora de la universitat per tal que els estudis tinguin l'orientació pràctica que demana cada especialització.

Diplomes d’especialització

Un diploma de postgrau es distingeix per oferir un elevat grau d'especialització i/o actualització en una disciplina o àmbit més concret que un màster. La càrrega lectiva d'aquests estudis, generalment, és menor de 60 ECTS.Sol·licitar informació