Skip to main content

Espai
personal


Tots els recursos disponibles per a estudiants i professors de l’Ateneu Sant Pacià.

Portal d’Admissions

Accedeix al Sistema de Gestió Acadèmica per a realitzar els tràmits següents:

  • Preinscripció i matrícula en línia
  • Actualitzar documentació requerida
  • Consultar l’estat de la teva sol·licitud

Àrea Reservada (Àmbits)

Accedeix a l’Àrea Reservada per a realitzar els tràmits següents:

Alumnes:

  • Consulta de l’expedient acadèmic

Professors:

  • Obtenir llistats d’alumnes matriculats a les vostres assignatures
  • Introduir les qualificacions dels alumnes (terminis fixats per Secretaria en cada convocatòria d’exàmens).

Entorn Microsoft

Accedeix al teu compte Microsoft amb el teu correu @edusantpacia.cat per a utilitzar les aplicacions:

  • Teams: comunicació i col·laboració online entre professors i alumnes
  • Outlook: consulta del correu corporatiu
  • Office: entorn de treball complet amb Word, Excel y PowerPoint

Aula Virtual (Moodle)

Aquest és l’espai de les assignatures en las que estàs matriculat, on trobaràs els materials de classe que carreguen els professors.